Comments

Pavel Hrubík@ 5:29pm 11-20-2015

Town/country

Nitra/Slovensko
Na Slovensku (mesto Lučenec, južná časť Banskobystrického kraja) rastie unikátny strom Ginkgo biloba ´OHATSUKI´, je to kultivar, ktorý okrem normálnych plodov, prináša plody aj na listoch! Dokumentovaný výskyt iba v Japonsku! Pri meraní rozmerov stromu (20.11.2015), sme namerali výšku stromu 22 m, obvod kmeňa stromu v d 1.3m - 267 cm, priemer kmeňa 85,1 cm, šírka koruny 16 x 16 m, vek 135 rokov; obvod kmeňa pri zemi: 310 cm.";
Pavel Hrubík@ 10:07am 11-15-2015

Town/country

Nitra / Slovensko
Vážená pani Cor Kwant!
Pravidelne sledujem Vaše webové stránky a nachádzam tam vždy veľa podnetov pre náš výskum ginka dvojlaločného na Slovensku! Ukončili sme terénny výskum kultúrneho rozšírenia Ginkgo biloba L. na Slovensku a teraz na vybraných lokalitách zbierame vzorky plodov (200 ks), ktoré po vyčistení analyzujeme z hľadiska klíčivosti semien, nutričnej hodnoty a iných biologických a genetických vlastností. V neďalekom historickom parku v Arboréte Mlyňany SAV, rastie 17 stromov Ginkgo biloba L. a 15 z nich je pôvodom z Číny (prírodná rezervácia Tianmu San, semená zbierané v roku 1960 a potom pestované v uvedenom dendrologickom objekte. Z nich už tri stromy začali plodiť a prinášajú semená!). Plodiace stromy evidujeme aj v Beladiciach, Novej Vsi nad Žitavou, Topoľčiankach, Topoľčanoch, Tovarníkoch, Hajnej Novej Vsi, Nitre, z ktorých budeme v tomto mesiaci ešte zbierať plody. Na všetkých (195 kusov) stromoch na Slovensku sme v roku 2014-2015 zmerali hlavné taxačné hodnoty (obvod kmeňa stromu, priemer kmeňa, šírka koruny, výška stromu, vek stromu, zistili sme pohlavie stromu) a pri každom strome sme urobili fotodokumentáciu (2 - 5 fotografií. V laboratóriu robíme genetické analýzy a v roku 2016 pripravujeme monografickú publikáciu o Ginkgo biloba L. na Slovensku. Pozdravujeme všetkých priateľov a pestovateľov Ginkgo biloba L.";
John@ 7:57pm 11-14-2015

Town/country

Gloucester, Va & Winston-Salem, NC, USA
Needed to show my mother (age 92) the tree in our neighborhood - found its picture on your site! Runnymede Rd & Springdale Ave in Winston-Salem, NC. She is in Gloucester, Va and seldom travels. Thank you!
Anne Hercock@ 10:30am 11-09-2015

Town/country

UK
Ginkgo Biloba tree at Breinton Manor Fruit Farm Upper Breinton Hereford UK. Will photograph next time I go. That's one more for your Hereford list! Enjoying Twitter and the website! Thank you!
Goed he@ 9:52am 10-21-2015

Town/country

NL
Tip voor Reinder Sterenborg

http://kwanten.home.xs4all.nl/bonsai.htm
Denton Warn@ 2:53am 10-17-2015

Town/country

Hutchinson Kansas USA
In the many years since I last contacted you, I relocated to central Kansas. In this little town of Hutchinson, I have found three Ginkgo trees, not counting the two meter nursery tree I planted in my yard. One is a modest specimen, located at the intersection of 17th and Maple. The other two are at the intersection of 1st and Poplar, in front of a law office. Theere is a large male and smaller female, which has produced abundant fruit this year. I have gathered seeds, and will attempt propogation.
I am happy to see this site still in operation, and have recommended it to many.
Helga Fisher@ 12:46pm 10-12-2015

Town/country

Barry's Bay, Ontario, Canada
Kitchener and Waterloo in Ontario have some fairly old ginkgo trees plus many new ones including some at the University of Waterloo and a cemetery in Kitchener. The old trees are in the vicinity of 'Centre in the Square' concert hall.
Pavel Hrubík@ 11:29am 09-15-2015

Town/country

Nitra/Slovensko
Pri výskume kultúrneho rozšírenia Ginkgo biloba L. na Slovensku sme zistili 102 miest výskytu a 193 stromov Ginkgo. Z nich bolo 65 samičích, 72 samčích a 56 juvenilných stromov. Podľa priemeru kmeňa stromu sme zistili vek najstarších stromov (242 rokov - Hajná Nová Ves, okr. Topoľčany; Bratislava, Sady J. Kráľa - 236 rokov; Janova Ves - 197 rokov; Košice - Masarykova ul. 3, pri Základnej škole - 193 rokov). Ginkgo biloba sa najlepšie rozmnožuje semenami - generatívny spôsob rozmnožovania. Z nášho výskumu sme získali aj bohatý fotodokumentačný materiál. Vo výskume biologických a genetických vlastností Ginkgo biloba pokračujeme a výsledky publikujeme. Pozdravujeme všetkých obdivovateľov a pestovateľov stromu Ginkgo. Pavel Hrubík, Nitra, Slovensko.";
Pavel Hrubík@ 11:22am 09-04-2015
Vyjadrujem radosť, obdiv a úctu všetkým ľuďom. ktorí sa pričinili o znovuzrodenie a obnovu slávneho pamätného stromu Ginkgo biloba "Hachiman svätyne Kamakura v Japonsku". Vypestovali z koreňových a pňových výhonkov (na obr. z júla 2013 vyrástlo 7-8 výmladkov, do výšky takmer 2 m), krásny strom (na obr. 3.8.2015), ktorý je autentický a geneticky pôvodný na slávne obrovské 1000 rokov staré Ginkgo. Vďaka za záchranu pamätného stromu Ginkgo!!! Pňová výmladnosť Ginkgo bilobva je mimoriadne intenzívna, ako to potvrdzuje aj náš výskum na Slovensku! V Trenčíne bol v roku vyrúbaný jeden samčí strom (výška 12 m, vek 90 rokov) a každoročne vyrastajú po obvode pňa výmladky do výšky 100-200 cm). Po ukončení výskumu kultúrneho rozšírenia Ginkgo biloba, budeme na stránkach pani Cor Kwant, prezentovať naše výsledky. S pozdravom pre všetkých obdivovateľov stromu Ginkgo, prof. Pavel Hrubík, Nitra, Slovensko.";
philip thompson@ 4:57am 08-29-2015

Town/country

manhattan , kansas , usa
I love the Ginkgo tree in my backyard. It provides shade for my house and patio. About the first of August, the leaves start turning brown and falling. Right now the outer leaves are all brown. What causes this ? I would like the leaves to last until fall and turn that bright yellow. Any suggestions you might have would be appreciated ! Thank you for your time !
Terrence McGarty@ 12:09am 08-04-2015

Town/country

New Jersey
I had planted Ginko seeds from the New York Botanical Garden some 25 years ago. This year the largets female tree is filled with over 1,000 Ginkgo seeds! They too will see another home. What a beautiful tree. I now have 14 trees from seed and several from cuttings. In the fall, alongside the metasequoia, the color is vibrant.
Reinder Sterenborg@ 3:55pm 07-30-2015

Town/country

Groningen, Netherlands
Anyone who has good guidelines how to make a Bonsai oe a Ginkgo? Any sources/books?
hiske smit@ 12:39pm 07-21-2015

Town/country

nieuw buinen
in Hattem at least 1 tree (about 7 meters ) its at the street Oliemolen

will keep looking for more places

greetz

Hiske
david barbour@ 12:57am 07-13-2015

Town/country

Campbeltown uk
Love the website,I have grown a few from seed which I bought by post but they grow too slowly here as our summers in west scotland are too cool.Certain types of Palm tree do very well though.
Zeljko Serdar@ 10:00am 07-03-2015

Town/country

Zagreb, Croatia
All the best from Croatia,
CCRES GINKGO.
https://www.pinterest.com/ccres/ccres-ginkgo-biloba/

Messages: 91 until 105 of 1203.
Number of pages: 81
Newer4 5 6 [7] 8 9 10Older